Om TV Haugaland

Gjennom 30 år har vi vært formidler av lokale nyheter, reportasjer og kulturinnslag som har bidratt til å forme og bygge regionen. Nå fortsetter reisen gjennom TVH AS

Om oss og vår historie

Med over 30 års fartstid har TV Haugaland og den dedikerte redaksjonen beriket livene til tusenvis av seere hver eneste dag. Vi har vært en brobygger, som har visket ut kommune- og fylkesgrenser og knyttet regionene Haugalandet, Sunnhordland og Indre Hardanger tettere sammen.

 

‘Sammen’ er blitt hjertet i identiteten vår, og legger grunnlaget for dagens TVH.

 

Da programleder Knut Netland kunngjorde slutten for kanalen i oktober 2023, sto vi ansatte overfor et avgjørende øyeblikk. Dette vendepunktet fikk oss til å reflektere over historien vår, samholdet og det dypt forankrede samfunnsengasjement vårt. Og med vilje, mot og solidarisk ånd – samt en fantastisk støtte fra samfunnet og næringslivet rundt oss – fant vi veien til en ny begynnelse

Med styrke har vi omfavnet vår fremtid som TVH AS.

 

Vi bærer med oss arven vår med stolthet, samtidig som vi ser fremover med takknemlighet og forpliktelse. Denne historien driver oss til å fortsette å levere relevant og kvalitetsfylt innhold, og å være en sterk og pålitelig støttespiller for regionen og lokalsamfunnene rundt oss.

 

En viktig del av det store bildet!