Redaktøren har ordet

Kjære seere av TV Haugaland!

 Jeg er stolt av å være redaktør for en tv-kanal med lokal forankring, hvor vi ikke bare deler nyheter og informasjon, men også skaper en følelse av tilhørighet. Til regionen vi bor i, men også til hverandre. 

 – «Er det ikke plagsomt å bli gjenkjent på gata, i butikken og på treningssenteret, usminket og med dagen-derpå-hår?» spør noen. 

 Svaret er nei. Knut, Jarl Vidar og jeg glemmer på en måte at ansiktene våre er blitt kjente etter mange år foran kamera. Jeg tror det er fordi vi har lite fokus på oss selv, og at gleden i jobben vår ligger i at vi ser dere.

Ser ildsjelene i frivillig arbeid, ser yrkesstolthet og skaperglede. Formidler bekymringen til dem som frykter budsjettkutt. Låner stemmen vår til dem som føler seg usynlige i nyhetsbildet. Viser dere så mye av bredden i kulturlivet vi rekker over. Gir dere en smakebit av livene som leves rundt oss. Forenkler og formidler forståelsen av nye regler og retningslinjer. Avdekker kritikkverdige forhold. Når vi så, etter en lang dag, får høre at noen sier god natt til oss, når de ser oss på skjermen før sengetid, kjenner vi at det har vært nok en god dag på jobb. 

 Under dette engasjementet ligger det en visjon, og ikke minst redaksjonelle retningslinjer – som former journalistikken vår.

 Vi strekker oss etter å levere innhold av høy kvalitet, som reflekterer mangfoldet og dynamikken i regionene Haugalandet, Sunnhordland, og Indre Hardanger. 

 De redaksjonelle retningslinjene våre bygger på prinsippene om objektivitet, nøyaktighet og integritet. Vi er forpliktet til å rapportere sannferdig og balansert, og til å være lydhøre overfor publikums behov og bekymringer.

 Objektivitet er viktig for oss, men det betyr ikke at vi ikke prioriterer feelgood-saker og nære, personlige fortellinger. Tvert imot, vi tror på kraften av slike historier, og vi er dedikerte til å presentere dem med respekt og nøyaktighet. Vi tar oss tid til å verifisere fakta og sjekke kilder, for å sikre at dere seere kan stole på det vi presenterer.

 Integritet er også avgjørende når vi møter sårbare mennesker. Vi respekterer deres rett til privatliv, og noen ganger blir det som i utgangspunktet så ut til å være en sterk sak, likevel lagt til side. Kanskje fordi vi trenger mer tid, kanskje fordi den vi møter likevel ikke føler seg klar. Alle mennesker eier sin egen historie. 

 I ukene og månedene som kommer, kan dere forvente dere interessante reportasjer, nye serier og tankevekkende samtaler og debatt, som reflekterer mye av det som påvirker oss og lokalsamfunnene vi bor i.

 Takk for at dere velger å følge TV Haugaland! Redaksjonen og jeg ser frem til å dele enda mer med dere, og oppfordrer også dere til å dele tanker og tips med oss.  

Med vennlig hilsen
Karen Hesseberg 
Redaktør TVH AS
 
 
TV Haugaland arbeider etter Redaktørplakaten og etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk.
Vi er medlem av Mediebedriftenes Landsforening, og underlagt Medietilsynet som statens tilsyns- og forvaltningsorgan.
 
 
Redaktørplakaten er en erklæring (avtale) om redaktørens uavhengighet, plikter og ansvar og sikrer redaksjonell frihet og ansvar i mediene. Den bidrar til å opprettholde et demokratisk samfunn ved å beskytte journalistisk integritet og uavhengighet. En redaktør skal ivareta ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten, og gjennom sin redaktørgjerning skal redaktøren arbeide for frie mediers demokratiske rolle og det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.
Vær varsom-plakaten er en liste over etiske retningslinjer for norsk presse og gjelder uavhengig av om publisering skjer på papir, nett, radio, fjernsyn, mobil eller andre plattformer. Plakaten er vedtatt av Norsk Presseforbund og skal bidra til at mediene opptrer forsvarlig overfor sine kilder og publikum. Den inneholder retningslinjer for blant annet kildekritikk, kildevern, respekt for privatlivets fred, og hvordan pressen skal forholde seg til barn og unge i mediene.
 
Medietilsynet er statens tilsyns- og forvaltningsorgan på medieområdet, og skal bidra til å gjennomføre statens mediepolitiske mål. Tilsynet skal legge til rette for et mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier over hele landet, og synliggjøre hvor viktig disse mediene er for ytringsfriheten og et levende demokrati. Medietilsynet tildeler mediestøtte og konsesjoner for lokalkringkasting, og fører tilsyn med at regler i kringkastingsloven, bildeprogramloven og valgloven overholdes.
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. MBL skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal arbeide for gode og stabile betingelser som fremmer et mangfold av økonomisk sunne medier.